ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
..................................................................................................................................................................................
http://www.kpru.ac.th :มหาวิทยาลัยรชภัฎกกำแพงเพชร
..................................................................................................................................................................................
http://eduweb.kpru.ac.th คณะครุศาสตร์
...................................................................................................................................................................................
http://krusorndee.net ครูสอนดี
 
http://www.chakkham.ac.th/
technology/homepage/page14.html
ขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
                                                                    ผู้จัดทำขอบคุณลิงค์เว็ปมา ณ ที่นี้ด้วย
 

 

 

EDU: SociaNetwerk
       
 
 
Free Web Hosting